پلمپ تخريب شونده
پلمپ تخريب شونده

نكاتي در مورد استفاده از برچسب هاي امنيتي

پژوهش هاي برچسب هاي امنيتي

سيستم بازرسي كارپرداز جهاني كالاهاي موجود به صنعت خرده فروشان تحقيقات جديد را درباره ي برچسب ها را به فركانس هاي اجرايي راديويي اعلام داشت .طبق بررسي هاي صورت گرفته ي TuvRheinland تهيه كننده ي خدمات فني ،امنيتي و تضمين كننده محدوده ي از برچسب هاي را بر اساس واحدهاي تعريف شده ي كيفي برچسب هاي امنيتي RFرا مقايسه كرد .سيستم هاي بازرسي و تهيه كنندگان برتر در تجارت جهاني سي سايز متفاوت از برچسب ها را مورد بررسي قرار داد .گرچه هدف اوليه ي خرده فروشان شناسايي محصولات است ،ساير فاكتورهاي بررسي مانند بي اثر سازي ،فعاليت مجدد كه بر بر محيط پيرامون و تجارب فروشندگان تاثير ميگذارد و سبب مي شود كل سيستم مورد ارزيابي قرار گيرد .

شناسايي روزافزون

با افزايش روز افزون محصولات و نياز به محافظت از آنها گسترش برچسب هاي كوچك امنيتي همانند ساير برچسب ها ي استاندارد از اولويت هاي اصلي خرده فروشان است . نتايج پژوهش هاي TUV درجه ي ماندگاري بالاي برچسب هاي امنيتي بازرسي 44را اثبات كرده است .هم چنين در اين بررسي مشخص گرديده است كه برچسب هاي 33ميلي متر به خوبي برچسب هاي 40ميلي متر عمل مي كنند .اين برچسب هاي كوچك فضايي را در بسته بندي محصول اشغال نمي كنند واز اين سو مانع از محو شدن اطلاعات اصلي بسته بندي نمي گردد .

پژوهش هاي برچسب هاي امنيتي

بهبود فرآيند بازرسي

آزمايش نهايي محصول به منظور كاهش خطاهاي احتمالي و افزايش رضايت مشتريان ضروري است .بخشي از اين تحقيقات مرتبط با بي اثر سازي برچسب براي صندوقداران است .هماهنگي مداوم در اين مرحله به كارمندان اين امكان را مي دهد كه برچسب ها را با سرعت بيشتري بي اثر كنند و فرآيند آزمايش نهايي با سرعت بيشتري انجام مي گيرد .ناهماهنگي در اين فرآيندها به ايجاد اختلال در كار فروشندگان ،كاهش رضايت مشتريان و در نتيجه تاثيرات منفي در سرمايه گذاري مي شود .نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كه برچسب هاي امنيتي بازرسي بالاترين درجه ي هماهنگي بي اثر سازي محصول پنج رسيده اند درحالي كه اين مقدار براي ساير رقابت كنندگان در حدود ده است .

برچسب هاي فعال

برچسب هاي فعال شده دو مساله ي متفاوت و مهم را در فروشگاه ها به وجود مي آورد .نخست هنگامي كه فروشندگان اقلام برچسب خورده پيش خريده شده را به مغازه ها مي آورند آن ها را تحت بررسي قرار مي دهند .دوما زماني كه برچسب ميان مرحله ي فروش و مرحله ي خروجي فعالسازي مي شوند .
فعال سازي برچسب هاي پويا و ايستا
در مرحله ي آزمايش نهايي دو نوع متفاوت فعالسازي پويا و ايستا در شرايط تكرار صحنه هاي اصلي زندگي طراحي شده اند .در نوع ايستا برچسب ها خودبه خود فعال مي شوند درحالي كه در نوع پويا در زمان استفاده از محصول برچسب ها فعال مي شوند كه اين خود شرايط واقعي زندگي را نشان مي دهد .ميزان اندك فعالسازي ها تجارب فروشندگان را ارتقا مي دهد و از خطاياي احتمالي جلوگيري به عمل مي آورد .
ميزان فعالسازي برخي از برچسب ها در تست ها ي پويا به صفر رسيده است نشانگر اين است كه در بخش صنايع ميزان فعالسازي نرخ هاي پويا بسيار اندك است در حالي كه اين ميزان در تست ها ي پويا با يك رقيب در مقايسه با شش محصول بازرسي شده كمتر از نيم درصد است .
شواهد نشان مي دهد كه بيش از نيمي از نمونه هاي مورد بررسي قرار گرفته شده هنگامي كه با فعالسازي مجدد نمونه ي پويا و برچسب هاي فروخته شده در سراسر جهان مورد بررسي قرار مي گيرند نسبت فعالسازي بيش از چهار درصد دارند واين مسآله حجم تراكم برچسب هاي جهاني را نشان مي دهد .

تضمين برچسب گذاري موفقيت آميز

خرده فروشان و دوره گردان هايي كه از برنامه هاي اتوماتيك برچسب گذاري استفاده مي كنند به دست آوردن اطمينان لازم نسبت به ماندگاري اين برچسب ها طي فرآيند توليد الزامي مي باشد .عموما خرده فروشان كنترل لازم را در طي فرآيند برچسب گذاري ندارند .
پژوهش هاي بررسي برچسب ها نشان مي دهد كه بيش از ده درصد از برچسب طي فرآيند تخليه ي ارتعاشي بي اثر مي شوند وتنها برخي ازبرچسب هاي بدون كاربرد بر روي دستگاه هاي تحويل باقي مي مانند .
بعد از مرحله ي آزمايش نهايي هيچ از برچسب هاي بازرسي شده در طي مرحله ي برچسب گذلري از ميان نمي روند .پيشنهاد مي گردد تنها برچسب هايي كه در اين مرحله ثبت مي گردند مي بايست بخشي از برنامه هاي برچسب گذاري قرار گيرند به گونه اي كه اين اطمينان در خرده فروشان به وجود آيد كه سرمايه شان بالاترين درجه ي از برچسب هاي امنيتي را دارد .

تضمين برچسب گذاري موفقيت آميز

نحوه عملكرد سيستم هاي بازرسي

سيستم بازرسي پيشگام جهاني راه حل موجود بازرگاني براي صنايع خرده فروشان كه شامل كاهش نقصان هاي تجارت مي باشد ،است .اين سيستم به خرده فروشان امكان مي دهد راه حل هاي موجود براي رسيدن به موجوي دقيق ،تسريع دوره ي دوباره پر سازي ،جلوگيري از كمبود كالا و در نتيجه كاهش دزدي را بيابند و از سوي ديگر تجارب لازم براي افزايش تجارب شان را به دست آورند .سيستم هاي بازرسي بر اساس بيش از 45 سال خبرگي تكنولوژي فركانس هاي راديديي بنا شده اند .مشتريان اين سيستم به طور چشمگيري از مزاياي افزايش فروش و سود به وسيله ي اجرايي كردن راه حل هاي بازرگاني سود مي برند .

برچسب هاي چسبان با جلوه ي ويژه flop-flop

شيوه ي فليپ فلاپ از اين حقيقت بهره مي برد كه طرح هاي هولوگرافي در لايه هاي اختصاصي از زاويه ي ديد مشخصي قابل مشاهده هستند .در يك نمونه ي ايده آل با نگاه كردن به هولوگرام تنها لايه اصلي هولوگرام ديده مي شود در حالي كه با تغيير زاويه ي ديد و يا چرخاندن هولوگرام ساير لايه ها نيز مشاهده مي شوند در عين حال لايه هاي قبلي ناپديد مي شوند .طراحي استاندارد چند لايه اي هولوگرام ارتباطي با مشاهده ي هولوگرام از زاواياي متعدد ارتباطي ندارد بلكه به مشاهده ي آن از زاويه ي ديد متفاوت و يا رنگ متفات ناشب از تداخل نور مرتبط است .پيش طراحي فليپ فلاپ از رويت لايه هاي منحصر به فرد در زاويه هاي خاص بهره مي گير د و هدف از آن ساخت لايه هاي منحصر به فرد با متن هاي گرافيكي متفاوت و يا انيمشن سازي است .

برچسب هاي هولوگرافي چند لايه اي flip-flop

برچسب هاي چسبان از هولوگرام هاي فليپ فلاپ با طراحي دو لايه اي استفاده مي كنند . تكنولوژي هولوگرام ماتريس نقطه اي كه تفاوت زاويه ي ميان لايه ي منحصر به فرد را افزايش مي دهد در حين ساخت هولوگرام هاي دو لايه اي به كار گرفته مي شوند .در مورد هولوگرام هاي دو لايه اي اين زاويه در بيشترين حد خود قرار دارند و با تعداد لايه هاي تعريف شده كاهش مي يابد.اطلاعات ثبت شده در لايه ي دوم پس از چرخش برچسب رويت مي شود .به دليل پراكنش يافتن نور و اين واقعيت كه افراد با دو چشم به هولوگرام در دو زاويه نگاه مي كنند ،لايه ي مخفي به آساني قابل رويت است .به هر حال اين مسئله اختلال بر انگيز به نظر نمي رسد و اثر رنگين كماني به وجود نمي آيد و با گرافيك لايه ي دوم تداخلي ندارد .با سوق دادن هولوگرام با لايه اي كه در آن كلمه ي securedبا نماد كره ي زمين كه با لايه اي ديگر كه در آن كلمه ي sealبانماد قفل بر روي آن هم خواني پيدا كند ،انيمشن دلخواه تشكيل مي گردد .

برچسب هاي هولوگرافي چند لايه اي flip-flop

فروش برچسب هاي هولوگرافي

برچسب هاي چسبان بر روي نوارهاي چسب دار پنجاه ميكروني كه عملكردي بهتر از هيدروژل هاي به كار برده شده دارند ،توليد مي شوند .شاخص مهرها با ضخامت پانزده ميلي متر در يك حلقه است .چسب هاي هولوگرافي با جلوه هاي flip-flopدر تمامي فروشگاه ها موجود است و مشتريان مي توانند در هزمان زماني و در ميزان دلخواه آن را تهيه كنند .

ادامهـ مطلبـ
| ۶ فروردين ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۰:۳۱ | احمد خليلي
هولوگرام، برچسب هولوگرام، انواع هولوگرام،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان